+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Probíhá veřejný konzultační proces k cenovému rozhodnutí pro teplárenství

08.09.2020

Dne 3. září 2020 zahájil Energetický regulační úřad (ERÚ) veřejný konzultační proces týkající se připravovaného cenového rozhodnutí k teplárenství.

Cenové rozhodnutí pro teplárenství v nové podobě připravuje úřad poprvé od roku 2013, kdy vyšlo dosud poslední, od té doby pouze aktualizované cenové rozhodnutí. ERÚ tím reaguje na výrazné proměny, kterými prochází teplárenství a které vyžadují zcela novou koncepci regulace. Navrhované změny by měly být realizovány ve dvou etapách.

Image 1

První etapa, která bude probíhat již příští rok, spočívá v úpravě některých postupů stanovení cen pro zákazníky a počítá s menšími, méně časově náročnými, zásahy do celkové metodiky. Druhá vlna úprav, které by měly být zaváděny od roku 2022, se soustředí na koncepční změny. Ty předpokládají posílení tržních prvků ve vztahu tepláren a velkých odběratelů.
Na druhou stranu je však navrhováno zpřísnění regulace, resp. přesnější vymezení pravidel, u dodávek tepla domácnostem a malým podnikatelům. Bližší informace lze nalézt mj. v doprovodném materiálu.

Své připomínky v rámci konzultačních procesů mohou zasílat zástupci odborné i široké veřejnosti do 18. září 2020. Konzultované materiály a další podrobnosti jsou k dispozici na webových stránkách ERÚ pod následujícím odkazem:

Veřejný konzultační proces k návrhu cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu k cenám tepelné energie s účinností od 1. ledna 2021

Zdroj: ERÚ, 7energy.com