+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Při kontrolách expanzních nádob nebyly zjištěny závažné nedostatky

22.04.2020

Česká obchodní inspekce provedla v průběhu roku 2019 kontroly zaměřené na expanzní nádoby s vestavěnou membránou pro instalování ve vodních soustavách. Tyto nádoby jsou důležitou součástí otopných soustav nebo systémů na čerpání vody.

Image 1

U výrobků bylo kontrolováno povinné značení výrobků, včetně stanoveného označení CE a průvodní dokumentace, jako je například návod pro instalování, provozování a další předepsané označení výrobku, např. nejvyšší dovolený pracovní tlak a nejnižší/nejvyšší dovolená pracovní teplota. Rovněž bylo kontrolováno EU prohlášení o shodě a další doklady o posouzení shody stanoveným postupem.

Inspektoři ČOI zkontrolovali 9 typů výrobků. Všechny hospodářské subjekty byly v postavení distributora. Nedostatky zjistili u 2 typů výrobků. V jednom případě se jednalo o administrativní pochybení při předložení EU prohlášení o shodě. V druhém případě bylo předloženo EU prohlášení o shodě podle již neplatné legislativy.

Česká obchodní inspekce uložila, aby kontrolované subjekty, které byly v postavení distributora, provedly nezbytná opatření k nápravě. Oba distributoři v rámci kontroly nedostatky odstranili.

Příslušné právní předpisy:

  • Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh
  • Nařízení vlády č. 219/2016 Sb., o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh, které zapracovává příslušný předpis EU – směrnici EP a Rady 2014/68/EU (PED)
  • Na výrobky se vztahuje mj. ČSN EN 13831 Uzavřené expanzní nádoby s vestavěnou membránou pro instalování ve vodních systémech.

Z tiskové zprávy