+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

MPO: Výsledky statistického zjišťování

28.05.2020

V roce 2020 provedlo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) statistické šetření o prodejích plynových kotlů a tepelných čerpadel..

Prodeje plynových kotlů v letech 2017–2019

Ministerstvo průmyslu a obchodu provedlo v roce 2020 statistické šetření o prodejích plynových kotlů. Předkládaná zpráva je výsledkem zpracování veškerých dostupných statistických zdrojů z dané oblasti. Obsahuje především data z vlastních šetření MPO, data Asociace podniků topenářské techniky i data stavební statistiky Českého statistického úřadu.

Statistika byla připravena z několika důvodů. Tím hlavním je, že dosud nebyla provedena obdobná statistika, která by pokrývala všechny relevantní firmy působící na trhu. Druhým důvodem byl předpoklad, že v současné době dochází k výrazným strukturálním změnám ve vytápění domácností kvůli přechodu od pevných paliv k ekologičtějším technologiím vytápění. Kotle na zemní plyn jsou jednou z podporovaných technologií.

Současně dochází i ke změnám ve struktuře prodejů vlastních plynových kotlů, kdy se zvyšuje podíl prodejů kondenzační technologie. Na druhou stranu se snižuje podíl využívání zemního plynu při vytápění novostaveb rodinných domů. Včasné zachycení těchto trendů je důvodem zahájení této statistiky ze strany MPO. Studie může také sloužit pro odbornou veřejnost a jednotlivé firmy působících v odvětví plynových kotlů jako zdroj informací o vývoji trhu a jeho struktuře.

Přílohy ke stažení: 

Image 1

Prodeje tepelných čerpadel v letech 2010–2019

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) provádí pravidelná statistická šetření u dovozních a výrobních firem, na jejichž základě lze upřesnit data o struktuře dodávek tepelných čerpadel na český trh. Z dostupných informací vyplývá, že v loňském roce bylo na český trh dodáno 23 000 tepelných čerpadel. Nejvíce bylo dodáno tepelných čerpadel vzduch-voda, která tvoří cca 94 % celého trhu. Od roku 2010 do roku 2019 bylo na český trh dodáno cca 114 000 tepelných čerpadel.

Přílohy ke stažení: 

Zdroj: MPO