+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

MPO: Návrh vyhlášky o měření plynu a požadavcích na biometan

28.12.2020

Ministerstvo průmyslu a obchodu předložilo do meziresortního připomínkového řízení návrh vyhlášky,kterou se mění vyhláška č.0108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 459/2012 Sb., o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynu.

Image 1

Návrh vyhlášky se předkládá v návaznosti na nezbytnou technickou úpravu stávající vyhlášky č. 108/2011 Sb. Tato vyhláška je upravena na pojmy a definice dle aktuálního znění Energetického zákona, dochází k upřesnění měření mezi zásobníkem plynu a plynárenskou soustavou jiného státu, výrobnou plynu a zásobníkem plynu. Součástí novely je rozšíření stávající přílohy č. 5 o nové druhy plynu, v tomto případě biometanu a požadavky na jeho kvalitativní parametry.

Cílem této části návrhu je prioritní aktualizace vyhlášky s platným zněním EZ na možnosti propojení jednotlivých prvků plynárenské soustavy tak, aby v případě vzniku jakéhokoli nového propojení nebylo toto místo bez měření plynu. Současně novela vyhlášky reflektuje na teoreticky možnou povinnost připojit výrobny biometanu k zásobníku plynu, pokud o to výrobce požádá.

Součástí novely je i úprava dosavadní vyhlášky č. 459/2012 Sb., v jejímž rámci dochází ke zrušení dosavadní přílohy č. 1.

V průběhu přípravy vyhlášky o měření proběhly opakované konzultace se zástupci provozovatelů distribučních soustav, ERÚ, OTE, ČPS, Asociací nezávislých dodavatelů energie provozovatelem přepravní soustavy a na závěr také se zástupci obchodníků a výrobců plynu.

Významným přínosem předkládané novely je vytvoření rovných kvalitativních parametrů a podmínek pro výrobce nových druhů plynu a umožnění jejich vtlačování do plynárenské soustavy ČR. Tím se umožní odvětví plynárenství reagovat na současné snahy EU na dekarbonizaci energetiky, neboť uvedeným způsobem dochází k „ozelenění zemního plynu“.

Zdroj: MPO