+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Stavební příručka - to nejdůležitější z norem, vyhlášek a zákonů. 2. aktualizované vydání.

V novém vydání najdou projektanti, architekti, studenti a stavitelé podklady pro projektování dle nových legislativních předpisů a další potřebné informace, které v prvním vydání chyběly. Autoři tak přinášejí základní ucelený a přehledně rozčleněný výběr z nejdůležitějších požadavků pro projektování a výstavbu pozemních staveb, a to na základě vlastních projekčních zkušeností, ale i zkušeností čtenářů prvního vydání -– vše v jedné přehledné publikaci bez nutnosti hledat v různých zákonech, normách a vyhláškách. Z obsahu: Typologie prostor bytu -– Bezbariérové stavby -– Parkovací stání -– Vzájemné odstupy staveb -– Stropní konstrukce –- Schodiště a šikmé rampy -– Střechy -– Komíny -– Ochranná pásma -– Podlahy –- Tíhy a hmotnosti materiálů -– Beton a betonářská ocel -– Počty zařizovacích předmětů -– Stavební fyzika –- Energetické hodnocení budov – - Minimální světlé výšky a další. Vítaný a užitečný pomocník pro stavební praxi. Edice Stavitel.

Autor: REMEŠŠ J. -– UTÍKALOVÁ I. -– KACÁLEK P. -– KALOUSEK L. -– PETŘÍČEK T. a kol.
Vydavatel: Grada Publishing
Rok vydání: 2014
Počet stran: 256
Doporučená cena: 249 Kč
ISBN: 978-80-247-5142-9