+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Stavební zákon, přinesl do právních předpisů ve výstavbě nový pojem: koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Následně je pojem podrobně definován v zákoně č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy. Nové pojmy, koordinátor BOZP a plán BOZP, přinesly nové povinnosti všem účastníkům výstavby jak při přípravě stavby (včetně projektové přípravy), tak i při realizaci stavby (včetně provádění, provozování a údržby staveb). Předmětem 2. vydání této publikace, jsou povinnosti, odpovědnosti a vztahy, vyplývající pro účastníky výstavby z výše uvedeného. Řada D - Metodické, informační, technické a obchodní pomůcky k činnosti AO - MP 2.6.2.

Autor: PATER, Jindřich
Vydavatel: Informační centrum ČKAIT
Rok vydání: 2016
Počet stran: 48
Doporučená cena: 130 Kč
ISBN: 978-80-87438-81-7