+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Hodnocení tepelných čerpadel ve světle nové legislativy

Zavedení šštítkování tepelných čerpadel (TČ) pro vytápění a přípravu teplé vody a hodnocení energetických zdrojů z pohledu roční provozní spotřeby neobnovitelné primární energie přineslo změnu nejen v náhledu na efektivitu TČ, ale i na podmínky jejich zkouššení a hodnocení, Zároveň nová související evropská legislativa přinesla do kažždodenního žživota firem a osob prodávajících a instalujících TČ řadu nejasností. Publikace ukazuje různé zavedené normové a legislativní způsoby hodnocení elektricky poháněných TČ pro teplovodní soustavy jako samostatných výrobků a TČ zapojených do tepelných soustav v budovách spolu s teoretickým pozadím výpočtů. Vzhledem k tomu, žže problematika hodnocení TČ je relativně složžitá, jednotlivé kapitoly jsou vzájemně provázané a teoretické přístupy se prolínají s legislativními požžadavky. Hlavní kapitoly: Hodnoticí parametry TČ –- Zkouššení TČ -– Výpočtové metody pro hodnocení -– ŠŠtítkování a ekodesign TČ - –ŠŠtítkování souprav s TČ -– Značka kvality Q-label -– Legislativní situace v oblasti chladiv a výhledy.

Autor: MATUŠKA, Tomáš - SEDLÁŘ, Jan - STRAKA, Tomáš
Vydavatel: STP - sekce Alternativní zdroje energie
Rok vydání: 2016
Počet stran: 120
Doporučená cena: 150 Kč
ISBN: 978-80-02-02662-4