+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Hluk a chvění 4. přeprac. vyd.

Publikace se zabývá vyzařováním zvuku z hypotetických a konkrétních zdrojů zvuku, šířením zvuku v ideálním a reálném prostředí a hlukovou expozicí člověka ve vztahu k hygienickým únosným akustickým limitům. Uvádí se ucelený přehled o příčinách vyzařování zvuku a současně předkládá soubor konkrétních protihlukových opatření, která lze uplatnit při konstruování strojních zařízení. V závěru je pojednáno o možnostech měření hluku a vibrací ve speciálních laboratořích, v běžných technických podmínkách i v oblasti komunální hygieny. Svým srozumitelným zpracováním je publikace určena technikům, konstruktérům a projektantům strojních zařízení a dobře poslouží i pracovníkům v oblasti stavebnictví, komunální hygieny a bezpečnosti práce; jistě ji využijí studenti strojních fakult vysokých škol.

Autor: NOVÝ, Richard
Vydavatel: ČVUT
Rok vydání: 2019
Počet stran: 400
Doporučená cena: 253 Kč
ISBN: 978-80-01-06554-9