+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Ekodesign větracích jednotek - Otázky a odpovědi

Publikace vychází ze stávající platné evropské legislativy a souvisejících studií a dokumentů. Základní Otázky a odpovědi vznikly překladem textu vydaného v únoru 2017 sdružením společností EVIA a Eurovent, vycházejícího z vlastního textu nařízení, z konečného návrhu Studie technické podpory Evropské komise pro skupinu výrobků větrací jednotky ze dne 21. prosince 2015 a dalších odborných stanovisek. Jedná se v tuto chvíli, dle autorů, o nejkomplexnější dokument zahrnující odborná stanoviska k nařízení Evropské komise č. 1253/2014.
Od začátku roku 2016 vstoupily v platnost požadavky na ekodesign větracích jednotek dle Nařízení komise (EU) č. 1253/2014 ze dne 7. července 2014, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign větracích jednotek.
Toto nařízení v českém jazyce je již delší dobu k dispozici a má zcela zásadní vliv na výrobu, návrh i osazování větracích a klimatizačních jednotek. Větrací a klimatizační jednotky vyrobené od roku 2016 musí splňovat požadavky tohoto nařízení a být souladu s ním i označeny.
Toto nařízení se svým záběrem výrazně odlišuje od ostatních nařízení na ekodesign výrobků. U většiny nařízení se ekodesign týká především výrobců. Projektantů, investorů, či uživatelů se nařízení o ekodesignu dotýká jen minimálně, v podstatě jen omezuje dostupnost některých výrobků.
Oproti tomu nařízení s požadavky na ekodesign větracích jednotek dle Nařízení komise (EU) č. 1253/2014 ze dne 7. července 2014 se sice též především týká výrobců větracích jednotek, ale výrazně ovlivňuje možnosti projektování a instalace systémů větrání a klimatizace budov. Větrací jednotky jsou poměrně komplexní zařízení s řadou variant provedení a funkcí a není vždy jednoznačné, jak nařízení pro ekodesign uplatňovat.
Proto byl vypracován s podporou MPO tento překlad nejčastějších otázek (FAQ) a odpovědí spojených s nařízením Evropské komise č. 1253/2014 ze dne 7. července 2014, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES o požadavcích na ekodesign větracích jednotek vycházející z materiálu vzniklého společnými silami dvou výrazných odborných sdružení zabývajících se v Evropě větráním a klimatizací budov.
Samostatnou přílohou publikace je text Nařízení komise (EU) č. 1253/2014 ze dne 7. července 2014. 

Autor: LAIN, Miloš – DRKAL, František – ŠIMEK, Jakub
Vydavatel: STP – odborná sekce Klimatizace a větrání
Rok vydání: 2017
Počet stran: 97
Doporučená cena: 100 Kč
ISBN: 978-80-02-02771-3