+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Závitový mosazný filtr s možností doplnění magnetu

24.05.2018 Autor: Alena Malátová Firma: GIACOMINI CZECH, s.r.o. Časopis: 3/2018

Firma GIACOMINI CZECH, s.r.o. je více než čtvrt století výhradním dovozcem jednoho z předních světových výrobců mosazných topenářských armatur, společnosti GIACOMINI S.p.A. Hlavním cílem všech výrobků a systémů značky ­GIACOMINI, ať již v oblasti vytápění anebo v oblasti chlazení, je dosažení maximální tepelné pohody všech osob, které se v prostorách ošetřených osvědčenými produkty ­GIACOMINI nacházejí.

Závitový filtr R74A s možností čištění je určen pro otopné/chladicí soustavy. Hodí se rovněž pro rozvody nebezpečných kapalin (skupina 2, v souladu se směrnicí PED), které nejsou agresivní ke slitinám mědi. Filtr je osazen nerezovým sítkem pro zachycení pevných nečistot – právě ty v otopných soustavách způsobují nežádoucí rychlé opotřebení oběhových čerpadel, měřidel, regulačních armatur i potrubí. Filtry řady R74A (verze R74AY10x) lze navíc pomocí instalace magnetu P74M modifikovat na verzi R74M.

Image 1Obr. 1 • Závitový mosazný filtr verze R74AY10x s možností osazení magnetu

Technická data

 • Rozsah provozních teplot: 5÷110 °C
 • Max. provozní tlak pro verze R74AY00x: 16 bar
 • Max. provozní tlak pro verze R74AY10x: 30 bar
 • Připojení: vnitřní válcový závit ISO 228
 • Filtrace: 500 µm

Materiály – verze R74AY10x

 • Tělo a víčko: ČSN EN 12165 – mosaz CW617N
 • Těsnění: EPDM
 • Sítko: Nerez ocel AISI 304

Filtr musí být z logiky věci vždy umístěn před veškeré komponenty, u kterých by mohlo dojít k poškození případnými pevnými nečistotami. Obvykle se tedy instaluje na vstupu do soustavy před zpětné a redukční ventily. V uzavřených soustavách vytápění se filtr instaluje před vstup do kotle, čímž chrání jeho oběhové čerpadlo a výměník.

R74A je navržen tak, aby filtrace probíhala po celé ploše nerezového sítka, čímž se prodlužuje doba, za kterou je nutné sítko vyčistit. V tom případě lze pak filtr jednoduše rozmontovat a sítko opláchnout pod tekoucí vodou. Tato údržba by měla být v každém případě provedena jednou za rok, aby se zabránilo případné redukci průtoku v důsledku usazených nečistot a nárůstu inkrustací, které mohou způsobit trvalé poškození sítka. Kovové částice menší než otvory sítka lze zachytit právě pomocí magnetu.

Pro správnou funkci filtru a řádné ukládání zachycených nečistot výrobce doporučuje instalovat filtr ve vodorovné poloze se zátkou pouzdra sítka směrem dolů. Jiné polohy budou sice funkční, ovšem je nutné počítat se sníženou efektivitou. Před instalací je třeba ověřit správný směr proudění vyznačený na těle filtru. Před a za filtr je doporučeno instalovat kulové kohouty, které umožní snadnou údržbu.

Image 2Obr. 2 • Polohy instalace filtru

Postup instalace magnetu pro verze R74AY10x

 1. Odšroubujte víčko filtru a vyndejte nerezové sítko.
 2. Přišroubujte magnet P74M do víčka pomocí šroubu magnetu do vnitřního závitu na dně víčka.
 3. Našroubujte víčko s magnetem a nasazeným sítkem zpět do těla filtru.
 4. Na víčko nalepte výstražnou samolepku (součást magnetu P74M) pro identifikaci přítomnosti magnetu.

Image 3Obr. 3 • Instalace magnetu P74M


Více na https://www.giacomini.cz/r74a

Zpracováno s využitím podkladů společnosti GIACOMINI CZECH, s.r.o.

Firemní článek