+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zásobník s tepelným čerpadlem Calido nabízí úspornou přípravu teplé vody nejen pro pasivní a nízkoenergetické domy

01.07.2016 Firma: ENBRA, a.s. Časopis: 4/2016

Zejména pro moderní nízkoenergetické a pasivní novostavby je vhodný nový zásobník s integrovaným tepelným čerpadlem Calido. Jeho výhodou je velmi úsporný provoz, protože integrované tepelné čerpadlo typu vzduch-voda vy­užívá obnovitelnou energii z venkovního vzduchu, přičemž v létě může objekt i chladit a tuto odebranou energii ukládat do připravované teplé vody. Zákazníci si mohou zvolit zásobník o objemu 200 nebo 300 litrů. Pro maximalizaci energetických úspor jsou k dispozici také jednotky umožňující instalaci solárního systému.

Kompaktní zásobník na teplou vodu Calido umožňuje, díky integrovanému tepelnému čerpadlu, úsporný ohřev vody v pasivních a nízkoenergetických domech, kde není potřeba otopná soustava o velkém výkonu. Tepelné čerpadlo typu vzduch-voda s topným faktorem 3,72 (A20/W55) umožňuje úspornou přípravu teplé vody pro běžnou domácnost. Velkou výhodou zásobníku Calido jsou hlavně nízké nároky na spotřebu elektrické energie při dosažení vysokého komfortu provozu.Tepelné čerpadlo v kompaktní jednotce Calido má velmi nízký příkon přibližně 0,5 kW a doplňkový elektrodohřev 1,2 kW.

Image 1

Zákazníci si mohou vybrat variantu o objemu 200 nebo 300 litrů. Tepelné čerpadlo, které vodu ohřívá, může pracovat v rozsahu teplot vzduchu od –10 °C do 43 °C. Pokud již výkon tepelného čerpadla na ohřev vody nestačí, k dispozici je doplňkový elekroohřev o výkonu 1,2 kW. Verze doplněná o solární výměník umožňuje pro ohřev vody vy­užít rovněž energii ze slunce a tím náklady na přípravu teplé vody ještě snížit.

Zásobník na teplou vodu s integrovaným tepelným čerpadlem Calido je vhodný do nízkoenergetických a pasivních novostaveb. Ty totiž často nejsou napojené na rozvody plynu a pro ohřev vody tedy využívají elektřinu. V letních měsících je možné objekt chladit tím, že tepelné čerpadlo pracuje především se vzduchem uvnitř objektu a odebrané teplo se ukládá do připravované teplé vody. V chladnějších částech roku, kdy je nutné objekt přitápět, lze pracovat se vzduchem z vnějšího prostředí. Varianta se solárním výměníkem pak, kromě vyšších úspor, umožňuje zvýšit podíl využití obnovitelných zdrojů v domě, čímž se sníží podíl neobnovitelné primární energie na provozu domu.

Image 2

Firemní článek