+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zákony a normy 2017/6

26.10.2017 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 6/2017

Výběr ze Sbírky zákonů, částky 86 a 91/2017

 • 236. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, dodávce, uskladňování, přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, ve znění vyhlášky č. 289/2013 Sb.
  Vyhláška č. 108/2011 Sb. se mění takto:
  1. V § 4 odst. 3 písm. b) a odst. 5 se slova „nejméně jedenkrát za 18 měsíců“ nahrazují slovy „zpravidla jedenkrát za 12 kalendářních měsíců po sobě následujících, nejpozději však za 14 kalendářních měsíců po sobě následujících“.
  2. V § 9 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „V případě, že štítkový příkon plynového spotřebiče není znám, použije se výrobcem udávaný příkon takového plynového spotřebiče.“
  3. V § 9 odst. 10 písmeno a) zní:
  „a) dvojnásobku nejvyšší denní hodnoty … zveřejněné hodnoty Indexu OTE POTE za měsíc předcházející měsíci, ve kterém došlo ke zjištění neoprávněného odběru; cena v EUR/MWh se převádí na Kč/MWh denním kurzem EUR/CZK vyhlašovaným ČNB v aktuálním plynárenském dni D“...
  Účinnost dnem: 19. 8. 2017.
 • 266. Nařízení vlády o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie.
  Nařízení upravuje postup pro určení výše podpory elektřiny nebo tepla podle zákona o podporovaných zdrojích energie a způsobu její výplaty za období od uvedení výrobny elektřiny nebo tepla do provozu do doby, než ERU v návaznosti na vydání rozhodnutí Evropské komise…stanoví rozsah a výši podpory cenovým rozhodnutím.
  Účinnost dnem: 2. 9. 2017.

Výběr z Věstníku ÚNMZ 8/2017

Vydané ČSN

 • 4. ČSN EN 16830 kat. č. 503014 Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných nebo kapalných paliv – Řídicí funkce v elektronických systémech – Funkce řízení teploty; Vydání: Srpen 2017
 • 29. ČSN EN 1453-1 kat. č. 503019 Plastové potrubní odpadní systémy se strukturovanou stěnou (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov – Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) – Část 1: Požadavky na trubky a systém; Vydání: Srpen 2017

Změny ČSN

 • 61. ČSN EN 60695-8-1 ed. 2 kat. č. 502498 Zkoušení požárního nebezpečí – Část 8–1: Uvolňované teplo – Všeobecný návod; Vydání: Únor 2009. Změna Z1; Vydání: Srpen 2017
 • 95. ČSN 75 9010 kat. č. 502760 Vsakovací zařízení srážkových vod; Vydání: Únor 2012. Změna Z1; Vydání: Srpen 2017

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

 • 12. ČSN EN 558 kat. č. 502515 Průmyslové armatury – Stavební délky FTF a CTF kovových armatur pro použití v potrubních systémech spojovaných přírubami – Armatury označované PN a Class; Platí od: 2017-09-01
 • 13. ČSN EN ISO 28921-1 kat. č. 502514 Průmyslové armatury – Uzavírací armatury pro aplikace při nízkých teplotách – Část 1: Konstrukce, výroba a výrobní zkoušky; Platí od: 2017-09-01
 • 14. ČSN EN ISO 28921-2 kat. č. 502513 Průmyslové armatury – Uzavírací armatury pro aplikace při nízkých teplotách – Část 2: Zkoušení typu; Platí od: 2017-09-01
 • 15. ČSN EN 1253-5 kat. č. 502516 Podlahové vpusti a střešní vtoky – Část 5: Uzávěrka proti lehkým kapalinám; Platí od: 2017-09-01
 • 29. ČSN EN 60695-8-1 ed. 3 kat. č. 502497 Zkoušení požárního nebezpečí – Část 8–1: Uvolňované teplo – Obecný návod; Platí od: 2017-09-01
 • 45. ČSN EN ISO 15876-1 kat. č. 502481 Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Polybuten (PB) – Část 1: Obecně; Platí od: 2017-09-01
 • 46. ČSN EN ISO 15876-2 kat. č. 502480 Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Polybuten (PB) – Část 2: Trubky; Platí od: 2017-09-01
 • 47. ČSN EN ISO 15876-3 kat. č. 502479 Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Polybuten (PB) – Část 3: Tvarovky; Platí od: 2017-09-01
 • 48. ČSN EN ISO 15876-5 kat. č. 502478 Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Polybuten (PB) – Část 5: Vhodnost použití systému; Platí od: 2017-09-01
 • 58. ČSN EN 12976-1 kat. č. 502467 Tepelné solární soustavy a součásti – Soustavy průmyslově vyráběné – Část 1: Vše­obecné požadavky; Platí od: 2017-09-01
 • 59. ČSN EN 12976-2 kat. č. 502468 Tepelné solární soustavy a součásti – Soustavy průmyslově vyráběné – Část 2: Zkušební metody; Platí od: 2017-09-01