+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zákony a normy 2016/6

01.11.2016 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 6/2016

Výběr ze Sbírky zákonů, částky 99/2016 až 112/2016

Částka 99/2016 Sb.

 • 255. Zákon, kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Účinnosti nabývá: prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení
 • 256. Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů Účinnosti nabývá: dnem jeho vyhlášení

Částka 103/2016 Sb.

 • 266. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 296/2015 Sb., o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech) Účinnost nabývá: 1. ledna 2017

Výběr z Věstníku UNMZ 8/2016

Vydané ČSN

 • 4.ČSN EN 1253-1(13 6366) kat. č. 500470 – Podlahové vpusti a střešní vtoky – Část 1: Podlahové vpusti se zápachovou uzávěrkou s výškou vodního uzávěru nejméně 50 mm; Vydání: Srpen 2016
 • 5.ČSN EN 1253-2(13 6366) kat. č. 500474 – Podlahové vpusti a střešní vtoky – Část 2: Střešní vtoky a podlahové vpusti bez zápachové uzávěrky; Vydání: Srpen 2016
 • 21.ČSN EN 50440(36 1060) kat. č. 500349 – Účinnost elektrických akumulačních ohřívačů vody pro domácnost a zkušební metody; Vydání: Srpen 2016
 • 22. ČSN EN 62841-2-11(36 1510) kat. č. 500665 – Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 2-11: Zvláštní požadavky na ruční pily s přímočarým vratným pohybem; (mod IEC 62841-2-11:2015); Vydání: Srpen 2016
 • 23.ČSN EN 62841-3-10(36 1510) kat. č. 500667 – Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 3-10: Zvláštní požadavky na přenosné řezačky; (mod IEC 62841-3-10:2015); Vydání: Srpen 2016
 • 24.ČSN EN 60730-2-6 ed. 3 (36 1960) kat. č. 500614 – Automatická elektrická řídicí zařízení – Část 2-6: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání tlaku včetně mechanických požadavků; (idt IEC 60730-2-6:2015); Vydání: Srpen 2016
 • 34.ČSN ISO 18489 (64 6482) kat. č. 500362 – Materiály z polyethylenu (PE) pro potrubní systémy – Stanovení odolnosti proti pomalému růstu trhliny při cyklickém zatěžování – Metoda používající válcové těleso opatřené vrubem (CRB); Vydání: Srpen 2016
 • 44.ČSN EN 12050-1 ed. 2(75 6762) kat. č. 500369 – Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci – Část 1: Čerpací stanice odpadních vod s fekáliemi; Vydání: Srpen 2016
 • 45.ČSN EN 12050-2 ed. 2(75 6762) kat. č. 500394 – Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci – Část 2: Čerpací stanice odpadních vod bez fekálií; Vydání: Srpen 2016
 • 46.ČSN EN 12050-3 ed. 2(75 6762) kat. č. 500305 – Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci – Část 3: Čerpací stanice s omezeným použitím; Vydání: Srpen 2016

Změny ČSN

 • 59.ČSN EN 61850-7-410 ed. 2 (33 4850) kat. č. 500307 – Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech – Část 7-410: Základní komunikační struktura – Vodní elektrárny – Komunikace pro sledování a řízení; Vydání: Srpen 2013. Změna A1; (idt IEC 61850-7-410:2012/A1:2015); Vydání: Srpen 2016
 • 77.ČSN EN 61029-2-10(36 1581) kat. č. 500668 – Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí – Část 2-10: Zvláštní požadavky na rozbrušovačky; Vydání: Listopad 2010. Změna Z1; Vydání: Srpen 2016
 • 78.ČSN EN 60730-2-6 ed. 2 (36 1960) kat. č. 500615 – Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely – Část 2-6: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání tlaku včetně mechanických požadavků; Vydání: Červen 2009. Změna Z1; Vydání: Srpen 2016
 • 92.ČSN EN 12050-1(75 6762) kat. č. 500370 – Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci – Konstrukční zásady a zkoušení – Část 1: Čerpací stanice odpadních vod s fekáliemi; Vydání: Červenec 2002. Změna Z2; Vydání: Srpen 2016
 • 93.ČSN EN 12050-2(75 6762) kat. č. 500368 – Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci – Konstrukční zásady a zkoušení – Část 2: Čerpací stanice odpadních vod bez fekálií; Vydání: Červenec 2002. Změna Z2; Vydání: Srpen 2016. Jejím vydáním se zrušuje Změna Z1; Vydání: Září 2015
 • 94.ČSN EN 12050-3(75 6762) kat. č. 500306 – Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci – Konstrukční zásady a zkoušení – Část 3: Čerpací stanice odpadních vod s fekáliemi s omezeným použitím; Vydání: Červenec 2002. Změna Z2; Vydání: Srpen 2016. Jejím vydáním se zrušuje Změna Z1; Vydání: Září 2015

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

 • 14.ČSN EN 61400-13(33 3160) kat. č. 99927 – Větrné elektrárny – Část 13: Měření mechanických zatížení; EN 61400-13:2016; IEC 61400-13:2015; Platí od: 2016-09-01
 • 65.ČSN EN 16475-7(73 4245) kat. č. 99916 – Komíny – Příslušenství – Část 7: Dešťové stříšky – Požadavky a zkušební metody; EN 16475-7:2016; Platí od: 2016-09-01
 • 67.ČSN EN 1420(75 7331) kat. č. 500043 – Vliv organických materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě – Stanovení pachu a chuti vody v rozvodné trubní síti; EN 1420:2016; Platí od: 2016-09-01

Opravy ČSN

 • 89.ČSN EN 12309-2(06 1520) kat. č. 99793 – Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW – Část 2: Bezpečnost; Vyhlášena: Prosinec 2015. Oprava 1; (idt EN 12309-2:2015/AC:2015); Platí od: 2016-09-01
 • 90.ČSN EN 13611(06 1820) kat. č. 500036 – Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných a/nebo kapalných paliv – Obecné požadavky; Vyhlášena: Prosinec 2015. Oprava 1; (idt EN 13611:2015/AC:2016); Platí od: 2016-09-01

Výběr z Věstníku UNMZ 9/2016

Vydané ČSN

 • 4. ČSN EN 60534-2-3 ed. 2 (13 4510) kat. č. 500723 – Regulační armatury pro průmyslové procesy – Část 2-3: Průtok – Zkušební postupy*). Vydání: Září 2016
 • 5. ČSN EN 14973 (26 0368) kat. č. 500710 – Dopravní pásy pro použití v podzemních instalacích – Požadavky na elektrickou a požární bezpečnost. Vydání: Září 2016
 • 33. ČSN P CEN/TS 1852-2 (64 3168) kat. č. 500659 – Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Polypropylen (PP) – Část 2: Návod pro posuzování shody. Vydání: Září 2016
 • 34. ČSN ISO 18488 (64 6481) kat. č. 500656 – Materiály z polyethylenu (PE) pro potrubní systémy – Stanovení modulu deformačního zpevnění ve vztahu k pomalému růstu trhliny – Zkušební metoda. Vydání: Září 2016
 • 39. ČSN EN 14528 ed. 2 (72 4870) kat. č. 500653 – Bidety – Funkční požadavky a zkušební metody. Vydání: Září 2016
 • 43. ČSN EN 13384-1 (73 4206) kat. č. 500649 – Komíny – Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody – Část 1: Samostatné komíny. Vydání: Září 2016
 • 44. ČSN EN 13384-2 (73 4206) kat. č. 500650 – Komíny – Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody – Část 2: Společné komíny. Vydání: Září 2016
 • 46. ČSN EN 878 (75 5801) kat. č. 500688 – Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Síran hlinitý. Vydání: Září 2016

Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu.

Změny ČSN

 • 59. ČSN EN 60534-2-3 (13 4523) kat. č. 500724 – Regulační armatury pro průmyslové procesy – Část 2-3: Průtok – Zkušební postupy. Vydání: Prosinec 1999. Změna Z1; Vydání: Září 2016
 • 80. ČSN EN 14528 (72 4870) kat. č. 500654 – Bidety – Funkční požadavky a zkušební metody. Vydání: Září 2007. Změna Z2; Vydání: Září 2016

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

 • 11. ČSN EN 1503-4 (13 3022) kat. č. 500193 – Armatury – Materiály pro tělesa, víka s otvory a víka – Část 4: Slitiny mědi specifikované v evropských normách; Platí od: 2016-10-01
 • 12. ČSN EN 14825 (14 3011) kat. č. 500206 – Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s el. poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru – Zkoušení a hodnocení při podmínkách s část. zatížením a výpočet sezonní výkonnosti+) . Platí od: 2016-10-01
 • 35. ČSN EN 50583-1 (36 4654) kat. č. 99816 – Fotovoltaika v budovách – Část 1: Moduly BIPV. Platí od: 2016-10-01
 • 36. ČSN EN 50583-2 (36 4654) kat. č. 99817 – Fotovoltaika v budovách – Část 2: Systémy BIPV. Platí od: 2016-10-01
 • 70. ČSN EN 12210 (74 6013) kat. č. 500210 – Okna a dveře – Odolnost proti zatížení větrem – Klasifikace. Platí od: 2016-10-01
 • 71. ČSN EN 1026 (74 6017) kat. č. 500209 – Okna a dveře – Průvzdušnost – Zkušební metoda. Platí od: 2016-10-01
 • 72. ČSN EN 1027 (74 6019) kat. č. 500208 – Okna a dveře – Vodotěsnost – Zkušební metoda. Platí od: 2016-10-01
 • 73. ČSN EN 12211 (74 6020) kat. č. 500211 – Okna a dveře – Odolnost proti zatížení větrem – Zkušební metoda; Platí od: 2016-10-01
 • 75. ČSN EN 882 (75 5803) kat. č. 500201 – Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Hlinitan sodný. Platí od: 2016-10-01

U norem a změn označených +) se připravuje převzetí překladem.