+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Využití energeticky úsporných oběhových čerpadel za účelem předehřevu TV

15.03.2015 Autor: Ing. Zdeněk Jícha Firma: REVEL Časopis: 2/2015

Centrálně (v rámci EU) nařízené snížení příkonu oběhových čerpadel slibující značné úspory energie poněkud opomnělo, že motory a čerpadla, která již nesplňují energetické požadavky, značnou část svého vyššího příkonu předávaly ve formě tepla z více než 90 % do teplovodní soustavy objektů. Tento úbytek tepla se nyní musí nahrazovat z jiných zdrojů. Kromě tohoto opomenutí jsou EC motory úsporné, jen když neběží na plný výkon, což nemusí být pravidlem.

Zajímavé však může být využití úsporných oběhových čerpadel ve spojení se samostatným bojlerem zapojeným jako předehřev v přípravě teplé vody, za kterým je druhý bojler pro dohřev. V tomto případě necháváme otopný systém cirkulovat s příkonem čerpadla jen několik wattů celoročně přes teplovodní vložku předehřívacího bojleru.

  • V létě za účelem levného získání energie prostřednictvím otopných těles, velkoplošného vytápění, ze vzduchu, z tepelně naakumulovaných stavebních konstrukcí, tedy bez aktivního přispění instalovaného zdroje tepla.
  • V zimě pak za účelem zvýšení celkové kapacity zásoby TV. Případně také za účelem úspor. Velikost úspor závisí na rozdílu cen energie pro vytápění a pro přípravu TV. Pokud je například zdrojem pro vytápění plyn a pro přípravu TV elektřina, může být finanční zisk značný i v zimě. Tento princip lze využít i u dálkového zásobování teplem, pokud je příprava TV lokalizována v objektu, a to centrálně i decentrálně.

Často lze dosluhující elektrický bojler jednoduše vyměnit za dvojbojler, neboť zabírá stejný půdorys, je připojen flexibilními hadicemi a je samostatně stojící (bez závěsných konstrukcí). Využití je vhodné jak s podlahovým vytápěním, tak pro soustavy s radiátory. Jediné, na co by investor neměl v létě u otopných těles zapomenout, je přenastavení termostatických hlavic na maximální otevření. Zmiňované řešení zároveň způsobuje zaznamenatelné, a často i žádané, snížení teploty v interiéru v letních měsících v závislosti na spotřebě TV.

Pokud by se pro účel předehřevu TV uvažovalo s instalací tepelného čerpadla, je nezbytné otopný sy­stém (alespoň v létě) oddělit. Návratnost investice do tepelného čerpadla s příslušenstvím pro celoroční předehřev TV pro více bytových jednotek je až překvapivě rychlá – většinou se pohybuje do jednoho roku a je tedy podstatně zajímavější investicí pro společenství vlastníků než solární či fotovoltaické řešení. Pro spojení s tepelným čerpadlem v rodinných domech firma REVEL nabízí dvojbojler DZD-REVEL 2×160 l (viz foto + schematický obrázek), který nachází své uplatnění i pro zmiňovanou decentralizovanou přípravu TV v bytových domech, případně i v nových či starších rodinných domcích bez instalovaného tepelného čerpadla.

Image 1

Image 2

Firemní článek