+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

VYTÁPĚNÍ - INSTALACE 2018

Konference pro pracovníky TZB v oblasti topenářské, instalatérské a dalších návazných profesí zaměřených na projekci, montáž, servis, výrobu, dále pro stavební firmy a bytová družstva. Hlavním cílem je seznámit účastníky s moderními trendy v oblasti vytápění, vody - kanalizace, plynu, energetiky, vzduchotechniky, obnovitelných zdrojů, a to z pohledu získání nových informací z novinek na trhu, tak také i z provozní praxe a legislativy.
Program: Zkušenosti z kontrol na dodržování zákona o hospodaření energií (Kretschmerová) - Rozbor některých požadavků na plynové instalace a související tepelná zařízení (Burišin) - Progresivní technologie v oblasti plynových zařízení směřující k prevenci výbuchů, požárů a otrav (Buchta) - Informace o novém evropském nařízení na plynové spotřebiče (Manhalte) - Specifické požadavky na připojování, provoz a servis plynových spotřebičů ve vztahu k otopné soustavě (Rozkošný) - Podmínky použití kotlů na pevná paliva podle jednotlivých tříd (APTT) - Technické a ekonomické podmínky přestaveb kotlů na uhlí na vytápění peletami (APTT) - Optimalizace soustav centrálního zásobování teplem (Vybíral) - Eko-desing ve vzduchotechnice (Rubina) - Regulace tlaku plynu pro domácnosti, bytové domy, komerční a průmyslové objekty (Stone) - Nová evropská norma v oblasti hospodaření se srážkovou vodou (Vrána) - Technologie úpravy vody pro průmyslové využití, bazény a zásobování obyvatelstva pitnou vodou (Hajný) - Války profesí TZB (Žabička) – Šedé vody od A do Z (Plotěný, Vacek) - Obnovitelné zdroje energií budou brzy nenahraditelné (Slováček) - Zkoušení a ověřování tepelných čerpadel dle platné legislativy -značky kvality (Kolbábek) - Nová tepelná čerpadla vzduch/voda o Mitsubishi Electric pro rok 2018 (Hvížďala) - Zvýhodněné financování pro živnostníky a malé a střední firmy od MONETA Money Bank (Rypová)
Konference je zařazena do programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT, účast je hodnocena 1 kreditem ČKAIT a je zařazena i do programu CTI ČR dalšího vzdělávání, kde je hodnocena 10 kredity.

Místo konání:Hotel Černigov, Riegrovo náměstí 1494, 500 02 Hradec Králové
Od:21.06.2018
Do:22.06.2018
Pořádá:Cech topenářů a instalatérů České republiky, o. s., Jílova 38 (areál Střední školy polytechnické), 639 00 Brno-Štýřice
Telefon:543 424 565, 730190 840