+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Vedení stavebního deníku

Cílem semináře je přispět k informovanosti účastníků o požadavcích na vedení stavebního deníku po formální a obsahové stránce tak, aby byl naplněn jeho základní úkol – být stěžejním dokumentem realizované stavby. Seminář pojímá tuto problematiku ze širšího pohledu. V první části provádí rozbor příslušných právních požadavků, zejména stavebního zákona na účastníky výstavby, oprávněných k provádění záznamů. Druhá část semináře je zaměřená na možné varianty způsobu a formy vedení stavebního deníku včetně vazeb deníku zhotovitele stavby a deníků podzhotovitelů. Seminář je doplněn o poznatky a zkušenosti lektora, získané při jeho auditorské praxi.
Určeno pro všechny účastníky výstavby, kteří jsou povinni, nebo oprávněni k provádění záznamů ve stavebním deníku.

Místo konání:Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, 110 00 Praha 1
Od:07.06.2018
Do:07.06.2018
Pořádá:Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, 110 00 Praha 1
Telefon:224 229 617