+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Úspory energie a využití obnovitelných zdrojů v soustavách zásobování teplem


Seminář je určen především výrobcům, distributorům a odběratelům tepla, průmyslovým podnikům, krajským, městským a obecním úřadům. Tématika tohoto semináře vychází ze vzdělávacích potřeb, které byly zjištěny prostřednictvím průzkumu v rámci evropského projektu KeepWarm.
Program:
- Trendy evropské a české legislativy - Ing. Martin Hájek, Ph.D. - Teplárenské sdružení ČR
- Současné trendy v teplárenství s dopady na provoz sítí zásobování tepelnou energií - Ing. Josef Karafiát, CSc. - ORTEP, s.r.o.
- Aplikace pro řízení velkých teplárenských soustav - Ing. Jan Havelka, CSc. - ORTEP, s.r.o.
- Aplikace pro řízení malých a středních teplárenských soustav - Ing. Jan Švec - ORTEP, s.r.o.
- Modernizace soustavy CZT ve městě Přeštice - Jan Kazda - SYSTHERM s.r.o.
- Využití odpadního tepla z bioplynové stanice Kladruby u Radnic - Jan Kazda - SYSTHERM s.r.o.
- Exkurze v CZT Přeštice (individuální doprava – TSČR nezajišťuje
Přihlášku je nutno odeslat nejpozději 13. listopadu.

Místo konání:Hotel Panský dům, Masarykovo nám. 22, Blovice
Od:15.11.2018
Do:15.11.2018
Pořádá:Teplárenké sdružení České republiky, Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7