+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Systémy centrálního zásobování teplem pro města a obce v roce 2019

22. ročník tradiční diskuzního workshopu o možnostech rozvoje malých a středních teplárenských systémů s přehledem aktuálních legislativních a technických novinek spojený s výměnou zkušeností provozovatelů teplárenských systémů.
Program:
- Problematika rozvoje malých teplárenských soustav – přehled aktuální legislativy odpojování od CZT – novinky, problematika přístupu k infrastruktuře
- Cenové rozhodnutí k cenám tepelné energie od 1. ledna 2019, aplikace cenového rozhodnutí v roce 2019, kontroly aplikace CR
- Energetická legislativa – zákony a prováděcí vyhlášky prováděcí legislativa v praxi
- Podpora POZE plánovaná od roku 2019, jak dále s podporou KVET, podpory a jejich výše
- Stavební zákon, novela vyhl. 500/2006 Sb. a dopady pro teplárenské společnosti, co přinesly změny pro teplárenské společnosti?
- Vývoj změn energetických daní, daně vs. paliva
- Dopady novely vyhlášky č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečištění, termíny a limity pro malé zdroje
- Předpisy pro rozúčtování tepla pro vytápění, realizace rozúčtování v praxi, dopady novely zákona č. 67/2013 Sb. zákonem č. 104/2015 Sb. a novou vyhláškou č. 269/2015 Sb. na účtování tepelné energie
- Aktuální stav a možnosti čerpání prostředků pro rozvoj soustav zásobování teplem z Operačního programu PIK v letech 2014 - 2020, rozsah podpory, podmínky a omezení, systém hodnocení

Místo konání:Klub Teplo, Horní náměstí 9, Přerov
Od:14.11.2018
Do:14.11.2018
Pořádá:Asociace dodavatelů tepla a technologií, Semtín čp. 108, 533 53 Pardubice
Telefon:605 913 365