+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

SANHYGA 2019

24. ročník - Medzinárodná vedecko-technická konferencia zdravotnej techniky SANHYGA 2019 sa bude konať v dňoch 10. a  11. októbra 2019 v Piešťanoch v hoteli Magnólia. Je stretnutím vedeckých, pedagogických a odborných pracovníkov z praxe v oblasti zdravotnej techniky, t.j. zásobovania budov vodou, systémov splaškovej a dažďovej kanalizácie, zásobovania budov plynom a technologických zariadení v budovách. Konferencie sa každoročne zúčastňuje odborná verejnosť – vedeckí a školskí pracovníci, projektanti, realizačné firmy, zaoberajúce sa dodávkou a realizáciou zdravotnotechnických inštalácií a tiež prevádzkovatelia stavieb v tejto oblasti. Pozvanie vystúpiť s prednáškou z oblasti zdravotnej techniky prijali viacerí renomovaní odborníci z technických univerzít doma aj v zahraničí, odborníci z praxe a tiež firmy, prezentujúce najnovšie výrobky a technológie. Konferencia je určená aj širokej odbornej verejnosti technických zariadení budov, vedeckým pracovníkom, pedagógom a študentom na všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia, projektantom, dodávateľom, investorom, správcom budov a prevádzkovateľom technických zariadení budov.
Program tohtoročnej analyzuje problematiku zdravotnej techniky na aktuálne tematické okruhy :
 ·           legislatíva a trendy v zdravotnej technike
 ·           kvalita vody a jej úprava
 ·           kanalizácia a využitie zrážkovej vody
 ·           plynovody, plynové odberné zariadenia a komínová technika
 ·           vodovody
 ·           príprava teplej vody

Místo konání:Hotel Magnólia,Nálepkova, 921 01 Piešťany
Od:10.10.2019
Do:11.10.2019
Pořádá:Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, Koceľova 15, 815 94 Bratislava
Telefon:+421 (903) 562 108