+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

SANHYGA 2018

Vedecko - technická konferencia s medzinárodnou účasťou SANHYGA 2018, ktorej 23. ročník sa bude konať v dňoch 11. a  12. októbra 2018 v Piešťanoch v hoteli Magnólia, je stretnutím vedeckých, pedagogických a odborných pracovníkov z praxe v oblasti zdravotnej techniky, t.j. zásobovania budov vodou, systémov splaškovej a dažďovej kanalizácie, zásobovania budov plynom a technologických zariadení v budovách. Konferencie sa každoročne zúčastňuje odborná verejnosť – vedeckí a školskí pracovníci, projektanti, realizačné firmy, zaoberajúce sa dodávkou a realizáciou zdravotnotechnických inštalácií a tiež prevádzkovatelia stavieb v tejto oblasti. Pozvanie vystúpiť s prednáškou z oblasti zdravotnej techniky prijali viacerí renomovaní odborníci z technických univerzít doma aj v zahraničí, odborníci z praxe a tiež firmy, prezentujúce najnovšie výrobky a technológie. Konferencia je určená aj širokej odbornej verejnosti technických zariadení budov, vedeckým pracovníkom, pedagógom a študentom na všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia, projektantom, dodávateľom, investorom, správcom budov a prevádzkovateľom technických zariadení budov.
Program tohtoročnej analyzuje problematiku zdravotnej techniky na aktuálne tematické okruhy :
 ·           legislatíva a trendy v zdravotnej technike
 ·           kvalita vody a jej úprava
 ·           kanalizácia a využitie zrážkovej vody
 ·           plynovody, plynové odberné zariadenia a komínová technika
 ·           vodovody
 ·           príprava teplej vody

Místo konání:Hotel Magnólia, Piešťany
Od:11.10.2018
Do:12.10.2018
Pořádá:Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, Koceľova 15, 815 94 Bratislava
Telefon:+421 (903) 562 108