+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Provádění a výstavba budov s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB)

Začátkem roku 2021 bude ve všech členských státech EU platit povinnost stavět pouze budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB). Nově postavené veřejné budovy musí od 1. ledna 2018 splňovat standard budov s téměř nulovou spotřebou energie. Stejnou podmínku musí od začátku ledna splňovat také všechny ostatní nově postavené budovy s energeticky vztažnou plochou nad 1500 m2.
Kurz je zaměřen na správné provádění staveb, stavebních detailů a konstrukcí s ohledem na zavádění budov s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB). Kurz se skládá ze tří částí, které tvoří teoretická výuka, praktické cvičení a dobrovolné samostudium s pomocí vytvořených studijních materiálů. Kurz zahrnuje krátký test a za jeho úspěšné složení je účastníkům uděleno osvědčení mezinárodního projektu.
Přednášející: Ing. Jiří Šála, CSc. - Teoretická část, Ing. Michal Bureš, Ph.D. - Praktická část
Kurz je zařazen do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT a je ohodnocen jedním kreditním bodem. 

Místo konání:Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, 110 00 Praha 1
Od:20.06.2018
Do:22.06.2018
Pořádá:Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, SEVEn, Evropská unie, Train to NZEB
Telefon:224 229 617