+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Přípravný seminář k autorizačním zkouškám - Praha

Hlavní témata semináře:
- Obsah a aplikace zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě, a jeho souvislosti.
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- Podnikání a závazkové vztahy ve výstavbě: občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích, živnostenský zákon, zákon o veřejných zakázkách.
- České technické normy - zákon o technických požadavcích na výrobky.
- Podrobné informace o průběhu autorizační zkoušky. 
Seminář je určen žadatelům o autorizaci ČKAIT ve všech oborech. Cílem kurzu je usnadnit zájemcům přípravu k autorizační zkoušce v oblasti závazných právních předpisů, které jsou nutné pro úspěšné absolvování obecné písemné části autorizační zkoušky.
Přednášejí:  dlouholetí specialisté ČKAIT na právní a technické předpisy.
Vložné: 3 300,- Kč
V ceně kurzu je zdarma publikace Rozsah požadavků pro ověření znalostí obecně závazných předpisů podle zákona č. 360/1992 Sb., která je nezbytnou pomůckou k písemnému testu (kromě souboru zkušebních otázek, obsahuje publikace plné znění zákona č. 360/1992 Sb., autorizačního zákona, Profesního a etického řádu ČKAIT, pokyny pro vyplnění žádosti o udělení autorizace a vzor formuláře žádosti, pokyny Autorizační rady ČKAIT k používání testů.)

Místo konání:Dům ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2
Od:12.05.2020
Do:13.05.2020
Pořádá:INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT s.r.o., Sokolská 1498/15, 120 00 Praha 2
Telefon:227 090 225