+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Přípravný kurz k autorizační zkoušce ČKAIT v oboru Technika prostředí staveb (TPS)

Seminář poskytne posluchačům informace o průběhu autorizačního řízení a průběhu zkoušky, včetně zkoušky rozdílové. Budete seznámeni s pravidly zkoušení, řády a předpisy ČKAIT. V odborné části bude průřezově probrán obor Technika prostředí staveb se zaměřením na příklady zkušebních otázek s praktickými ukázkami. Před přihlášením na seminář, resp. na zkoušku, je nezbytné, abyste se seznámili s dokumenty, které informují o požadavcích na uchazeče, o průběhu zkoušky apod. vše viz http://www.ckait.cz/content/autorizace-ckait-1
Určeno pro žadatele o autorizaci ČKAIT, ale i zájemce o rozšíření nebo zopakování odborných vědomostí z oboru Technika prostředí staveb.

Místo konání:Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, 110 00 Praha 1
Od:12.06.2018
Do:12.06.2018
Pořádá:Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, 110 00 Praha 1
Telefon:224 229 617