+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Parní turbíny – konstrukce a provoz

Druhy paliv a jejich vlastnosti, základy spalování, popis, principy a hodnocení různých typů Rozdělení tepelných strojů, vlastnosti, princip práce. Konstrukce turbín a zkušenosti z provozu, řešení poruch a havárií, typické příklady.
Přednášející: doc. Ing. Jan Fiedler, Dr.
Přehledové kurzy „Udržitelná energetika“ jsou určeny pro získání nebo připomenutí znalostí v základních disciplínách energetiky, jsou vhodné i jako rekvalifikační kurzy pracovníků z neenergetických specializací pracujících v energetice. Každý kurz je věnován vybranému tématu a všechny kurzy společně tvoří ucelený průřez základních znalostí umožňující dobrou orientaci v energetickém sektoru. Kurzy jsou zajištěny přednášejícími z řad akademických pracovníků Energetického ústavu Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně.   

Místo konání:Vysoké učení technické, Fakulta strojního inženýrství, Technická 2, 616 00 Brno, budova A1, místnost 1441.
Od:14.06.2019
Do:14.06.2019
Pořádá:Energetický ústav Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně
Telefon:541 142 590