+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Obchodování s energií 2018

7. ročník konference Obchodování s energií v ČR přinese opět aktuální informace o novinkách i trendech na trzích s elektřinou, plynem či teplem.
Témata a přednášející na konferenci:
PRIORITY A PLÁNY ERÚ V ČR - Nová tarifní soustava, aktivity ERÚ v oblasti etiky obchodování s energií, budoucí role ERÚ jakožto vykonavatele aukcí na výkup energie z OZE - Ing. Vladimír Vlk, člen rady ERÚ
REGULACE EVROPSKÉHO ENERGETICKÉHO TRHU - Zimní balíček EU a změny, které přináší v obchodování s energií, novelizace zákona 165 o podporovaných zdrojích energie, reforma EU ETS, dopady těchto změn na evropský energetický trh - Blahoslav Němeček, výkonný ředitel, expert pro elektroenergetiku, plynárenství a teplárenství, Ernst & Young, s.r.o.
STŘET STARÉ A NOVÉ ENERGETIKY - Kam se ubírá současná energetika? Jak moderní trendy ovlivní trh včetně akumulace? - Ing. Pavel Řežábek, hlavní ekonom, Skupina ČEZ
STRATEGIE DISTRIBUTORA A ZAVÁDĚNÍ NOVÝCH TRENDŮ TTR - Kde jinde začít s přípravou pochytřených sítí na zavádění nových trendů (AMM, elektromobilita, elektroakumulace aj.) než v hlavním městě Praze - Ing. Milan Hampl, předseda představenstva, PREdistribuce, a.s.
EVROPSKÉ PLATFORMY PRO VÝMĚNU REGULAČNÍ ENERGIE - AKTUÁLNÍ STAV - Martin Kašák, ředitel sekce energetický obchod, ČEPS, a.s.
POSTAVENÍ VELKÉHO KONEČNÉHO ZÁKAZNÍKA NA DYNAMICKY SE ROZVÍJEJÍCÍM TRHU - Postavení konečného zákazníka na trhu s elektřinou, obecné možnosti využití firemní energetiky k redukci plateb za odchylky ve spotřebách. Alternativy nákupu elektřiny na různých trzích, jejich užití k optimalizaci nákupních strategií, role flexibility - RNDr. Ivan Rychtr (+tým), Vedoucí sekce bilancování energií, UNIPETROL RPA, s.r.o.
AKTUÁLNÍ VÝVOJ CEN NA ENERGETICKÝCH TRZÍCH - David Kučera, generální sekretář, PXE, s.r.o.    

Místo konání:Hotel Olympik, Sokolovská 138, 186 76 Praha 8
Od:07.06.2018
Do:07.06.2018
Pořádá:B.I.D. services s.r.o., Milíčova 406/20,
Telefon:+420 222 780 147