+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Moderní metody měření v oblasti tepelné technik

Měření teplot, termočlánky, odporové teploměry, termistory. Chyby při měření teplot, radiace, dynamická teplota. Bezkontaktní měření teplot, termovize. Měření tlaku, měření objemového a hmotnostního toku, měřiče tepla. Počítačové měření, hardware, software. Eliminace chyb měření.Přednášející: prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D.
Přehledové kurzy „Udržitelná energetika“ jsou určeny pro získání nebo připomenutí znalostí v základních disciplínách energetiky, jsou vhodné i jako rekvalifikační kurzy pracovníků z neenergetických specializací pracujících v energetice. Každý kurz je věnován vybranému tématu a všechny kurzy společně tvoří ucelený průřez základních znalostí umožňující dobrou orientaci v energetickém sektoru. Kurzy jsou zajištěny přednášejícími z řad akademických pracovníků Energetického ústavu Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně.   

Místo konání:Vysoké učení technické, Fakulta strojního inženýrství, Technická 2, 616 00 Brno, budova A1, místnost 1441.
Od:31.05.2018
Do:31.05.2018
Pořádá:Energetický ústav Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně
Telefon:541 142 590