+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Ekologie energetických centrál

Emise spalovacích procesů, vlastnosti ovzduší, technologie pro čištění spalin, odprašování, odsiřování, snižování obsahu NOx.
Přednášející: doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc.
Přehledové kurzy „Udržitelná energetika“ jsou určeny pro získání nebo připomenutí znalostí v základních disciplínách energetiky, jsou vhodné i jako rekvalifikační kurzy pracovníků z neenergetických specializací pracujících v energetice. Každý kurz je věnován vybranému tématu a všechny kurzy společně tvoří ucelený průřez základních znalostí umožňující dobrou orientaci v energetickém sektoru. Kurzy jsou zajištěny přednášejícími z řad akademických pracovníků Energetického ústavu Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně.   

Místo konání:Vysoké učení technické, Fakulta strojního inženýrství, Technická 2, 616 00 Brno, budova A1, místnost 1441.
Od:08.06.2018
Do:08.06.2018
Pořádá:Energetický ústav Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně
Telefon:541 142 590