+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

CONECO

41. mezinárodní veletrh stavebnictví
 Každý ročník stavebného veľtrhu CONECO/RACIOENERGIA má svoju aktuálnu tému. Rok 2020 bude na základe odporučenia Koordinačnej porady odborných garantov venovaný „NULOVÉMU DOMU". Podľa aktuálnej európskej legislatívy by mali byť všetky novostavby i významné obnovy realizované v štandarde takmer nulovej potreby energie, ktorý bude od 1. 1. 2021 skutočnosťou a je zásadnou zmenou vo výstavbe budov, domov a bytov.
Pre návštevníkov veľtrhu  sme pripravili súbor prednášok na tému „NULOVÝ DOM", podpory jeho financovania a praktické ukážky materiálov a prvkov „NULOVÉHO DOMU", ktorý bude reálne postavený  z vašich produktov. Prihlásené firmy majú možnosť bezplatnej prezentácie svojich stavebných prvkov, materiálov a technológii na makete NULOVÉHO DOMU / vzore stavby (montáž / demontáž realizovaná vystavovateľom).
Prednášky / diskusie:
- Diskusné fórum stavebníctva - „Stavajme nové a obnovujme existujúce budovy v úrovni takmer nulovej potreby energie. Využívajme efektívnu tepelnú ochranu spolu s progresívnymi technickými systémami vykurovania, chladenia, vetrania, prípravy teplej vody a osvetlenia vrátane automatizácie a riadenia a aj obnoviteľné zdroje. Všetkých nás sa to týka. Myslime na budúce generácie, konajme pre budúcnosť."
- Abeceda zatepľovania (vystúpenie na pódiách) - Efektívna tepelná ochrana obvodového plášťa, podstata zabezpečenia požiadaviek na energetickú hospodárnosť
- Navrhujeme a staviame budovy s takmer nulovu potrebou energie
- Zelené zručnosti pre výstavbu budov s takmer nulovou potrebou energie - Program bude zahŕňať: Prezentácia nových školiacich programov CraftEdu a NEWCOM pre domy s takmer nulovou potrebou energie, Pripravovaná elektronická profesionálna karta pre remeselníkov v stavebníctve, Skúsenosti Rakúska v praktickom vzdelávaní stavebných remeselníkov pre budovy s takmer nulovou potrebou energie.
- Národný energetický a klimatický plán do roku 2030 a opatrenia v oblasti OZE, efektívnosti a znižovania CO2
- Podpora financovania Nízkoenergetických – Nulových domov: Obnova kvalitne a efektívne

Místo konání:Bratislava, SK
Od:25.03.2020
Do:28.03.2020
Pořádá:Incheba, a.s., Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava
Telefon:M +421 903 284 794, T +421 2 6727 2140