+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Celoživotní vzdělávání členů SKČR

Dvoudenní seminář Celoživotního vzdělávání členů SKČR pro školní rok 2018.
Program - přednášky a lektoři:
 - Technická pravidla TPK - K 01-02, K 02-02, K 03-02, K 05-01 (Jiřík, Dědič, Adamus)
- Praktické provádění čištění a kontroly spalinových cest (Adamus, Leksa, Dědič) - Praktické provádění revizí spalinových cest (Adamus, Dědič)
- Z deníku soudního znalce cest (Adamus, Dědič)
- Zákon 179/2006 Sb., Standardy pro zkoušky  - PK Kominík (Schön)
- Zákon 183/2006 Sb., stavební zákon a vyhláška 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby - Úvod do problematiky (Adamus, Dědič)  
- Zákon 133/1985 Sb., o požární ochraně a vyhláška 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb (Hošek)
- Zákon 133/1985 Sb., o požární ochraně a vyhláška 34/2016 Sb. o čištění, kontrole e revizi spalinové cesty (Vavera)
Účastníci semináře získají jedinečnou odbornou publikaci: Než si doma zatopíme II - rádce pro projektanty, stavebníky a uživatele spotřebičů a spalinových cest na pevná a plynná paliva.
Kapacita je max. 36 osob – nelze překračovat. Další informace o účasti a dotaci získáte u svých cechmistrů.

Místo konání:Havířov
Od:17.04.2018
Do:18.04.2018
Pořádá:Společenstvo kominíků ČR, Učňovská 1, 190 00 Praha 9
Telefon:+420 602 285 022, 602 360 873, fax: 224 321 080