+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Bezbariérové užívání pozemních staveb

Cílem semináře je seznámit účastníky s principy tvorby bezbariérového prostředí pozemních staveb v návaznosti na současné právní prostředí (zejména ve vztahu vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb) a požadavky českých technických norem.
Určeno pro autorizované osoby, projektanty pozemních staveb, pracovníky státní správy, autorizované inspektory, stavbyvedoucí, stavební dozory 


 

Místo konání:Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, 110 00 Praha 1
Od:17.04.2018
Do:17.04.2018
Pořádá:Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Telefon:224 229 617